QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng mặt tường tô trát

Posted on

Phải đảm bảo các kích thước của tường chính xác theo thiết kế: chiều dài, chiều rộng, chiều cao, độ dày. Các kích thước của cửa đi, cửa sổ,các lỗ chờ kỹ thuật. Vữa trát bám chặt vào bề mặt tường xây, vách bê tông. Tường trát không bị bong bộp. Mác vữa ( cấp […]

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TƯỜNG XÂY

Posted on

Chỉ tiêu về vật liệu : -Gạch xây phải đảm bảo có cường độ, kích thước, theo thiết kế. -Các viên gạch sạch sẽ, có độ ẩm cần thiết. -Vữa xây phải đảm bảo đúng mác (cấp phối ). -xi măng đúng mác, ký hiệu. Cát xây đúng chủng loại,sạch,không lẫn mùn,đất, nước trộn vữa […]