QUẢN LÝ HOÀN THIỆN

DỊCH VỤ

 • Quản lý dự án
  1
  - Cùng chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu phù hợp
  2 - Điều phối hoạt động của chủ nhà thầu
  3 - Kiểm soát chất lượng, tiến độ giá thành công trình
  4 - Làm việc các cơ quan, hữu quan
  5 - Hướng dẫn, bàn giao, bảo trì công trình
 • Giám sát thi công
  1 - Đảm bảo chất lượng công trình
  2 - Bảo đảm khối lượng thi công
  3 - Bảo đảm tiến độ thi công
  4 - Bảo đản an toàn thi công
  5 - Bảo đảm vệ sinh môi trường
 • Kiểm tra quyết toán
  1 - Kiểm soát khối lượng quyết toán
  2 - Kiểm soát công tác hoàn công theo hợp đồng
  3 - Kiểm soát công tác hoàn công phát sinh
  4 - Kiểm soát đơn giá phát sinh
  5 - Kiểm soát công tác quyết toán tổng thể